ZÁPIS DO MŠ

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku
od 3 do 6 let.

Zápis probíhá v měsíci květnu.

V mimořádných případech lze dítě přijmout i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Přijaty budou všechny děti, které dovrší do 31.8.2017 4 let s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy( spádovým obvodem se rozumí celé území města Trhové Sviny a spádových obcí).

Dále budou děti přijímány dle věku od nejstarších, přednostně budou přijímány děti patřící do spádového obvodu školy, do naplnění kapacity školy. 

Zkušební doba - v odůvodněných případech lze stanovit příjem dítěte na zkušební dobu až tří měsíců , v této době může ředitelka školy docházku dítěte do MŠ ukončit. Zkušební doba se určuje k ověření schopností dítěte reagovat na pokyny učitelky a schopnosti přizpůsobit se podmínkám školy.

Co mám mít do mateřské školy:

Do třídy:

 • pohodlné oblečení (třídy jsou dostatečně vytápěny)
 • bačkory (ne pantofle)
 • čistý kapesník (doporučujeme jeden kapesník v kapse oblečení na ven a jeden do oblečení do třídy, vhodné je dát dětem balíček papírových kapesníků do poličky v šatně) – kapesníčky označte jménem (fixem)
 • pyžamo s našitými poutky u kabátku i kalhot (označte jménem)
 • hrníček na pití (na spodní straně ho podepište)
 • kartáček a pastu

Na pobyt venku:

 • vhodné oblečení a obuv podle počasí (do poličky sáček s náhradním spodním prádlem, tričko, tepláky, ponožky), rukavice dát na šňůrku

Ven chodíme každý den s výjimkou deště a velkých mrazů (- 10°C). Vše mějte prosím podepsané – děti si své věci nepoznají (fix na textil). Nedávejte dětem do MŠ žádné cenné věci, pokud možno ani žádné hračky (předejdeme tak nepříjemnostem).

Co mám umět do mateřské školy:

 • dodržovat hygienické návyky
 • být samostatné v jídle a oblékání
 • spolupracovat s dětmi i učitelkami
 • reagovat na pokyny

Při oblékání dětem pomáháme a kontrolujeme, jak se dítě obléklo!
Doma veďte děti k samostatnosti v oblékání i ostatní sebeobsluze.

Co očekáváme od rodičů našich dětí:

 • Upřímnou snahu o spolupráci a vzájemnou domluvu (tzn. je-li nějaký problém, nedorozumění, dotaz, řešit tento s učitelkami i dětmi ve třídě přímo, tím se často předejde zkreslení informace).
 • Pravdivé a nezkreslené informace týkající se dítěte (informace o zdravotních či jiných obtížích a problémech dítěte - alergie, užívání léků, určitá omezení apod., informace o stravovacích návycích, specifických potřebách dítěte apod.).
 • Ohleduplnost vůči ostatním dětem a rodičům (a to zejména v případě, že je dítě evidentně nastydlé, nemocné, dojít s ním k lékaři a předejít šíření infekce). Je nepřípustné předávat děti do mateřské školy nedoléčené a žádat pani učitelky o podávání léků na doléčení ( kapky, sirupy). Děti přivádějte do školky zcela zdravé, aby nebylo ohroženo zdraví ostatních.
 • Pravidelné sledování nástěnek v šatně, včetně nástěnky pro rodiče, kde jsou rodiče informováni nejen o tom, co se ve školce děje, ale také o všech plánovaných akcích a změnách. Vyhneme se tak řadě problémů, které dětem ztrpčují život.
 • Zájem o to, co se s jejich dítětem ve školce děje, co zažívá, zdali má nějaký úkol, radost, starost apod. V tom spatřujeme smysluplnost propojení rodiny a školky i v dnešní hektické době.
 • Dodržování režimu dne, přivádění dětí mezi 6,00 a 8,00. Po předchozí domluvě s třídní učitelkou mají rodiče možnost přivádět své děti později. Vyzvedávání dětí po obědě od 12,00 do 12,30 a po spaní po 14,30. Nevyzvedávejte děti v průběhu spánku.

 

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE
Jsme tu pro Vás a Vaše děti.
Ptejte se na cokoliv, je-li jakýkoliv problém či otázka z Vaší strany, nebojte se zeptat a říct.
Najdeme si vždy čas se domluvit.
                                                                                                                                                    
www.skolka.tsviny.cz
Login
HOME MŠ Trhové Sviny
DOMŮ
Mateřská škola Čtyřlístek
Mateřská škola Beruška

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign