ZÁPIS DO MŠ

V případě dotazů k výsledkům přijímání dětí  k předškolnímu vzdělávání
od šk. roku 2023/2024 volejte ředitelku MŠ tel.: 724182994


Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné


Zápis probíhá v měsíci květnu.

Ředitelka školy stanoví termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní jej způsobem v místě obvyklým.


V mimořádných případech lze dítě přijmout i v průběhu školního roku, pokud to dovolí kapacita školy.

Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. ( neplatí pro děti, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání)

 

Zkušební doba - v odůvodněných případech lze stanovit příjem dítěte na zkušební dobu až tří měsíců , v této době může ředitelka školy docházku dítěte do MŠ ukončit. Zkušební doba se určuje k ověření schopností dítěte reagovat na pokyny učitelky a schopnosti přizpůsobit se podmínkám školy.

Co mám mít do mateřské školy:

Do třídy:

 • pohodlné oblečení (třídy jsou dostatečně vytápěny)
 • bačkory (ne pantofle)
 • čistý kapesník (doporučujeme jeden kapesník v kapse oblečení na ven a jeden do oblečení do třídy, vhodné je dát dětem balíček papírových kapesníků do poličky v šatně) – kapesníčky označte jménem (fixem)
 • pyžamo s našitými poutky u kabátku i kalhot (označte jménem)
 • hrníček na pití (na spodní straně ho podepište)
 • kartáček a pastu

Na pobyt venku:

 • vhodné oblečení a obuv podle počasí (do poličky sáček s náhradním spodním prádlem, tričko, tepláky, ponožky), rukavice dát na šňůrku

Ven chodíme každý den s výjimkou deště a velkých mrazů (- 10°C). Vše mějte prosím podepsané – děti si své věci nepoznají (fix na textil). Nedávejte dětem do MŠ žádné cenné věci, pokud možno ani žádné hračky (předejdeme tak nepříjemnostem).

Co mám umět do mateřské školy:

 • dodržovat hygienické návyky
 • být samostatné v jídle a oblékání
 • spolupracovat s dětmi i učitelkami
 • reagovat na pokyny

Při oblékání dětem pomáháme a kontrolujeme, jak se dítě obléklo!
Doma veďte děti k samostatnosti v oblékání i ostatní sebeobsluze.

Co očekáváme od rodičů našich dětí:

 • Upřímnou snahu o spolupráci a vzájemnou domluvu (tzn. je-li nějaký problém, nedorozumění, dotaz, řešit tento s učitelkami i dětmi ve třídě přímo, tím se často předejde zkreslení informace).
 • Pravdivé a nezkreslené informace týkající se dítěte (informace o zdravotních či jiných obtížích a problémech dítěte - alergie, užívání léků, určitá omezení apod., informace o stravovacích návycích, specifických potřebách dítěte apod.).
 • Ohleduplnost vůči ostatním dětem a rodičům (a to zejména v případě, že je dítě evidentně nastydlé, nemocné, dojít s ním k lékaři a předejít šíření infekce). Je nepřípustné předávat děti do mateřské školy nedoléčené a žádat pani učitelky o podávání léků na doléčení ( kapky, sirupy). Děti přivádějte do školky zcela zdravé, aby nebylo ohroženo zdraví ostatních.
 • Pravidelné sledování nástěnek v šatně, včetně nástěnky pro rodiče, kde jsou rodiče informováni nejen o tom, co se ve školce děje, ale také o všech plánovaných akcích a změnách. Vyhneme se tak řadě problémů, které dětem ztrpčují život.
 • Zájem o to, co se s jejich dítětem ve školce děje, co zažívá, zdali má nějaký úkol, radost, starost apod. V tom spatřujeme smysluplnost propojení rodiny a školky i v dnešní hektické době.
 • Dodržování režimu dne, přivádění dětí mezi 6,00 a 8,00. Po předchozí domluvě s třídní učitelkou mají rodiče možnost přivádět své děti později. Vyzvedávání dětí po obědě od 12,00 do 12,30 a po spaní po 14,30. Nevyzvedávejte děti v průběhu spánku.

 

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE
Jsme tu pro Vás a Vaše děti.
Ptejte se na cokoliv, je-li jakýkoliv problém či otázka z Vaší strany, nebojte se zeptat a říct.
Najdeme si vždy čas se domluvit.
                                                                                                                                                    
www.skolka.tsviny.cz
HOME MŠ Trhové Sviny
DOMŮ
Mateřská škola Čtyřlístek
Mateřská škola Beruška

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign