ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

 

 • Stravné i školné se hradí dohromady inkasně nebo trvalým příkazem  zálohově na náš účet  ( platba na daný měsíc musí proběhnout
  do 20. dne v měsíci, následující měsíc se provedou případné přeplatky či nedoplatky)
  U inkasního způsobu platby nezadávejte variabilní symbol!
  U platby trvalým příkazem zadejte variabilní symbol datum narození ve formátu ddmmrr!

  č. ú. 6124680287/0100 Komerční banka Trhové Sviny.

  Ceny školného a stravného:

  školné  200,- Kč          měsíční platba po celý školní rok

  školné      0,- Kč          předškoláci

   

  stravné

  ranní svačina                 10,- Kč                7 leté děti         11,- Kč

  oběd                             22,- Kč                7 leté děti        24,- Kč

  odpolední svačina          10,- Kč                7 leté děti         11,- Kč 

  celodenní stravné          42,- Kč                7 leté děti        46,- Kč

   

Kopii přihlášky k inkasu nebo oznámení o trvalém příkazu odevzdejte
p. učitelce nebo v kanceláři školy.

Případné přeplatky vracíme čtvrtletně ( pololetně) podle výše přeplatku.

Každou změnu jmen nebo účtů nahlaste!!

 

Zásady ke stravování 

 • Vždy, když se podává jídlo v mateřské škole a dítě je přítomno,
  má povinnost se stravovat.

 • Z hygienických důvodů není možné u nás připustit individuální donášení svačin z domova!!

 • Školní jídelna nemá povinnost zajišťovat dětem dietní stravování.

 • V případě vyzvednutí dítěte před odpolední svačinou můžete požádat
  o vydání svačiny s sebou.

 • Stravu přihlašujte a odhlašujte den předem do 12 hodin.Výjimka- v pondělí je možné odhlásit i přihlásit dítě ke stravování do 8,00 hodin.

 • Při nemoci dítěte máte nárok na stravu pouze první den nemoci a můžete ji odebrat do nosičů.

 • S jídelním lístkem se můžete seznámit na nástěnkách v šatnách či
  na našich webových stránkách.

 • Při nedoplatcích na stravném a školném může rozhodnout ředitelka školy o zákazu docházení dítěte do MŠ.

 • Pokud dítě nenavštěvuje MŠ déle než jeden měsíc bez omluvy zástupcem dítěte a nebo neplatí školné a stravné, může ředitelka po písemném upozornění zákonného zástupce docházku dítěte
  do školy
  ukončit.

 

 

Dotazy –          Zuzana Kojanová – ředitelka MŠ

            Marie Crhonková – vedoucí stravovny, účetní

www.skolka.tsviny.cz
skolka.tsviny@seznam.cz

 

 

www.skolka.tsviny.cz
HOME MŠ Trhové Sviny
DOMŮ
Mateřská škola Čtyřlístek
Mateřská škola Beruška

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign